Huis zelf verkopen

Huis verkopen overlijden ouders

29-nov-2019 8:08:01 / by Instahome

huis verkopen overlijden ouders

Als de laatste ouder is overleden, komen de kinderen na het verwerken van het verdriet voor een financieel belangrijke keuze te staan: wat te doen met het huis? Soms kiest een van de kinderen voor eigen bewoning, maar vaker nog komt het tot een verkoop. Jullie erven de woning, maar wat nu?

Na het overlijden van je ouders, word je dus samen met broer(s) en/of zus(sen) eigenaar van de ouderlijke woning. In samenspraak met je familie beslis je om deze woning te verkopen. Hoe pak je dit best aan? En waar moet je rekening mee houden?

Klik hier: GRATIS SCHATTING

Huis overnemen van overleden ouders

Hoewel een erfenis in eerste instantie financieel profijt lijkt op te leveren, is dit in de praktijk niet altijd het geval. Je kunt immers ook een huis met hypotheek erven, waardoor je bij overname van de woning ook verantwoordelijk bent voor de hypothecaire lening. Het is daarom verstandig om dit vooraf goed te controleren.

Je kan het ouderlijk huis inkopen tegen een prijs waarmee iedereen het eens is. Is dat het geval, dan hoeft er hoegenaamd geen openbare verkoop te komen. Je gaat dan samen naar de notaris en laat het huis aan jou toebedelen. Afhankelijk van hoeveel er voor de rest nog in de nalatenschap zit, zal je nog een oplegsom moeten betalen. Een woning op deze wijze kopen is overigens ook fiscaal erg interessant. Je zal in dat geval namelijk geen registratierechten op de aankoop moeten betalen, maar enkel een delingsrecht van 1 %. Concreet zal de globale kost die u hier betaalt - notariskosten inbegrepen - ongeveer 2 % zijn van de waarde van het onroerend goed.

Huis erven na overlijden: hoe zit het met de belasting?

Hoewel je het ouderlijk huis waarschijnlijk zo snel mogelijk na het overlijden van je ouders probeert te verkopen, lukt dit in de praktijk niet altijd zo snel als je wilt. De tijd tikt echter door en vroeg of laat moet je onvermijdelijk belasting betalen over de woning.

Erfbelasting

Als je iets erft moet je hierop steeds erfbelastingen (of de voormalige successierechten) betalen. De toepasselijke tarieven verschillen naargelang de omvang van de nalatenschap en de band of verwantschap met de overledene.

In Vlaanderen wordt de nalatenschap steeds opgesplitst in twee delen: het roerend en het onroerend gedeelte. De verschuldigde erfbelastingen worden berekend op elk gedeelte afzonderlijk, dit heeft als voordeel dat het totaal erfbelastingen voordeliger zullen zijn. De exacte tarieven kun je bekijken via volgende link.

De woning erven

Of je een huis na erfenis onmiddellijk kan verkopen, hangt af van de familiale situatie. Wanneer je van de langstlevende erft, kan de woning – mits onderling akkoord met andere erfgenamen – verkocht worden. Maar je kan ook erven, wanneer de langstlevende partner nog in de woning woont. We overlopen de situaties.

Als kind de woning erven

Wanneer je van één ouder erft en het koppel onder het wettelijk stelsel huwde, wordt het deel van de overledene als volgt verdeeld: het vruchtgebruik voor de partner en de blote eigendom voor de kinderen. Dat betekent dat je bij verkoop het akkoord van de kinderen nodig hebt.

Vruchtgebruik als langstlevende erven

Echtgenoten en wettelijke samenwoners erven hoe dan ook het vruchtgebruik op de gezinswoning. Diegene die dan erft hoeft sinds een aantal jaren géén erfbelasting te betalen bij het erven van de gezinswoning.

In volle eigendom als langstlevende erven

Houd wel rekening met een aanwasbeding door gehuwden of wettelijk samenwonenden ingelast. Die houdt in dat bij overlijden de woning volledig in eigendom komt van de langstlevende. Let wel, op het deel van de eigendom dat “aanwast” bij het deel van de partner betaal je geen successierechten, maar wel registratierechten van 10% op het aangewassen deel.

Huis verkopen aan derden

Nu je weet hoe een en ander juridisch en fiscaal in elkaar steekt, is het goed om aandacht te besteden aan datgene waar het jou uiteindelijk om te doen is: het verkopen van de woning. Bij de verkoop van een ouderlijk huis komt veel kijken, niet in het minst doordat de woning niet altijd in de beste staat van onderhoud verkeert en de opbrengst over meerdere erfgenamen verdeeld moet worden.

Hoe je huis verkopen zonder makelaar? Lees het hier 

Advies van een specialist is in dit kader dan ook onmisbaar. Een ervaren adviseur kan je niet alleen precies vertellen hoe je jouw ouderlijk huis het beste kunt verkopen, maar ook met welke zaken je rekening moet houden vóór, tijdens en na de uiteindelijk verkoop. Zo komen jij en je familie niet voor onverwachte verrassingen te staan en weet je altijd waar je aan toe bent.

Vanwege de grote belangen en de emotionele situatie rondom het overlijden van de laatste ouder, is het verstandig om niet overhaast te kiezen voor een bepaalde makelaar. Naast de prijs en kwaliteit, moet ook het gevoel bij de persoon kloppen. We adviseren je daarom altijd verschillende partijen met elkaar te vergelijken en vervolgens een weloverwogen en gezamenlijke keuze te maken.

Een huis verkopen na het overlijden van je ouders is een verkoop als een ander. Er is dus geen verschil kwestie van verkoop. Dezelfde formaliteiten moeten gebeuren. Voor de notaris zullen de zaken misschien wel wat ingewikkelder zijn omdat je juist vaak met meerdere erfgenamen zit en omdat er soms een minderjarige erfgenaam is, waardoor je verplicht een beroep moet doen op de vrederechter.

Omwille van de erfenis zal je hoe dan ook in contact komen met de notaris. Laat je door hem bijstaan wanneer je vragen hebt over de verkoop.

We hopen dat onze tips je zullen helpen bij het verkopen van het huis na het overlijden van je ouders. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Wie is Instahome?

Wij zijn vastgoedexperten die zich onderscheiden van andere spelers door onze nieuwe software,
transparante, menselijke en innovatieve manier van werken.

Onze software analyseert elk uur 180 parameters, zodat we de juiste koper veel sneller kunnen bereiken.
KLIK HIER OM TE KIJKEN OF JOUW PAND IN AANMERKING KOMT

Onze diensten zijn zo transparant dat je alle informatie snel en eenvoudig op onze website kan vinden.
Daarnaast komen we graag langs voor een persoonlijk gesprek.

 

Topics: woning zelf verkopen, huis zelf verkopen, huis verkopen zonder makelaar, tips huis verkopen, woning verkopen zonder makelaar

Instahome

Written by Instahome